Servicii de proiectare complete, cu toate fazele specifice de la concept până la materializarea proiectului.

PROIECTARE ARHITECTURĂ

Realizăm proiecte cu funcțiuni diverse: locuințe individuale și colective, clădiri administrative, comerț, turism, clădiri industriale, agrozootehnice, spații de producție și depozitare.

DOCUMENTAȚII OBȚINERE AVIZE

Ne ocupăm atât cu întocmirea cât și cu depunerea documentațiilor complete pentru obținerea autorizației de construire.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Supraveghere șantier și detalii tehnice. Asistență pe parcursul realizării proiectului.

Construcții rezidențiale

Construcții industriale

Spații comerciale

Construcții turism